FUNTANA AUVUTONU

di Tommaso Aulisa

PREMESSA – Comporre un libro è uno sforzo veramente notevole! Devo dire che più di una volta mi è venuta l’idea, ma per tante ragioni non lo farò mai, soprattutto dopo aver letto il suo, per l’ennesima volta, sig. Tommaso Aulisa. Non ne sarei capace. Io avrei bisogno di un elenco di complimenti per lodare il suo scritto. Ma qualcuno ha detto che dove cominciano i complimenti finisce la sincerità. Allora mi limito a dire GRAZIE! Grazie per avermi regalato qualche ora di spensierata allegria, per avermi riportato indietro nel tempo con il suo libro. La ricordo con piacere signor Tommaso Aulisa, e, soprattutto non dimenticherò mai quella frase, in vista del piano Laceno, di quasi 60 anni fa: “Li vagnulisi tienne nu tesoro ngimma a sta muntagna e n’ r’ sannu”! Le assicuro signor Aulisa che non lo hanno ancora capito.

Gino Di Capua


Tratta dal libro “All’ombra del campanile” di Tommaso Aulisa

FUNTANA AUVUTONU

Fontana a tre canniddi e na canala.
cu gruossu avutonu puostu attuornu,
a n’angulu r’ largu fattu a sala,
ca mini acqua ancora, nottu e ghiuornu.
Nu carpinieddu, assutu ra lu muru,
t’ faci la friscura quannu è stata;
na llorgia e doi campane tieni puru,
ca sona l’ora appena ch’ è passata.
Tu puru t’ n’ aiutu n’pensione,
Mo’ ca s’ vevu vinu e nun chiu acqua:
intu a suttani viecchi e abitazione
ng’ è tantu r’ canniddu ca t’ sciacqua.
Quiddu ca passa nun t’ vere mancu:
mò s’è scurdatu r’ l’anticu tiempu,
quannu tuttu lurdu e tantu stancu,
s’abbuvurava puru s’era ciumpu.
Ra quannu t’ facette Cavaniglia
a lu paiesu tuttu à ratu a bevu;
cu lu varliru venne mamma e figlia,
cu lu tiempu buonu e cu la nevu.
Vennere a bevu, sott’ a lu canniddu,
Liunardu Di Capua e Giuliu Accianu,
l’ Abiosi, Salviu ancora munacieddu,
l’ artisti r’ lu Coru e Castellanu.
Vivette zi Franciscu, Furtunatu,
Munsignor Tubia e lu nupotu Aniellu.
Lu Guerciu, prima r’ esse giustizziatu,
lu subbuttaru viecchiu Pascariellu.
S’ dissitavu, ancora uagliuncieddu,
lu pittoru D’Asti e po Cistaru,
Michele Lenzi, ancora picciriddu,
chi nun vivia vinu assendu avaru,
Quanta sciarramienti t’ sintisti
tra femmene anziane e giuvinedde?
E quanta scene belle t’ gustasti,
ntunate mò a cionne, mò a cicedde?
Ncatastate cumm’ a r’ sardelle,
cu ncapu varliri e grosse conche,
chi roppu era prima avia ienche.
Iu eru prima, vunuta ra mezz’ora,
cummu t’ truovi nnanzi puttanedda?
Mittiti arretu, mò aspetta ancora,
o t’ pelu li zilli e la cicedda!
Abbara cummu parli lorda nsallanuta:
eru prima iu, tu nu nc’ieri ancora,
sa fessa moscia tutta mpuliunuta,
t’ la sguarru mò, prima r’ musera.
La putturina mia s’ fece onoru,
la rietti cu lu coru a unu sulu.
La tencu cara cara chiù r’ l’oru,
nò cumm’ a te sempu spasa a solu.
La mia addora sempu, è profumata
r’ viole, giusummini e rose vere;
è ancora fresca, nun è cunsumata:
la tencu p’ la rà a chi m’ pare.
A te s’è fatta vecchia, ianchiata:
puru marittu, mò nun chiu la volu.
È scopa cunsumata, musciuniata,
cummu a r’ baccalà siccata a solu.
R’ tanta frase, tuttu grassuledde,
mpepate e roci nzuccherate,
r’ femmene secche o chiattuledde,
t’ r’ gustasti cumm’ a serenate.
Mò ca li tiempi sò cangiati assai
e ogni casa puru l’acqua sciala,
passata sì a la storia, nu r’ sai,
funtana a tre canniddi e na canala

Tommaso Aulisa


BAGNOLI, FONTANA DEL GAVITONE

(FOTO D’EPOCA)


Potrebbe piacerti anche
Commenti

Ti invitiamo a reastare in tema, essere costruttivi ed usare un linguaggio decoroso. Palazzo Tenta 39 si riserva comunque il diritto di allontanare le persone non adatte a tenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri.