L’ idea r’ nu disoccupatu

di Tommaso Aulisa

Lettura autorizzata ai soli BAGNOLESI !
(gli altri che ci provino pure)

Gino Di Capua


L’ IDEA R’ NU DISOCCUPATU
di Tommaso Aulisa

Ra tanta tiempu sò disoccupatu, senza nu lavoru, senza na fatia.
Si facia coccosa m’ distraia,
né m’ stancavu a stà cussì mpalatu. Si avessa rici, pò, la verità, nun fatiai mai a munnu miu.
Facietti lu sturentu p’ guliu,
ienne puru a l’Università.

Zappa la terra, crisci l’animali,
ricia tatillu quann’eru picciriddu. Campi megliu s’allievi nu vutieddu,
si pasci r’ vacche e li maiali.
Chi t’ n’ fai r’ d’ cartuscedde
cu scrittu duttoru e n’ata cosa,
si nun fatii e riesti chiusi a casa? Sienti buonu a mé: pasci r’ purcedde. Stai a l’aria aperta cu r’ friscu;
la panza la tieni sempu chiena;
Si migliereta spissu resta prena,
nun t’ manca pane e vinu friscu.
A che t’ serve lu vistitu buonu,
r’ scarpe sempu nove e la cravatta,
nu cuoddu mpusumatu e la paglietta, n’anieddu e nu llorgiu cu nu cuornu,
si roppu riesti sempu sfasulatu, vacante r’ sacche e senza nienti;
a lu iuornu vai menanne vienti
tutt’ afflittu, sempu scunsulatu?

Nun m’ ncuzzavu tantu lu cunsigliu; nu lu stietti a sente a tata miu, facenne cumme feci, a modu miu, scurdanneme ca l’eru puru figliu.
Eppuru ricu: nun m’ roncu vintu. N’idea bbona m’ passa p’ la capu;
la tencu ncuorpu a me, ca nun s’ sapu:
la mannu mpuortu appena cangia vientu.
M’ apru nu partitu, buonu ca s’ nota
e vavu priricanne p’ quattuornu, prumettenne coccosa senza scuornu: nu postu, na pensione a chi m’ vota. Ancora oi la gente è tantu fessa: abbocca sempu a l’amu si c’è l’esca. Puru si nun sura volu acqua fresca; nveci r’ zappà volu serve messa.
È nu rimediu quistu, nduvunatu,
p’ puté mette vicinu a lu purtedda
na bella piastra, puru grussicedda,
cu ncimma scrittu: dottoru e deputatu.

Tommaso Aulisa 

Potrebbe piacerti anche
Commenti

Ti invitiamo a reastare in tema, essere costruttivi ed usare un linguaggio decoroso. Palazzo Tenta 39 si riserva comunque il diritto di allontanare le persone non adatte a tenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri.