Per non dimenticare la lingua della nostra terra

A cura di Aniello Russo

Ho scelto di proporre al Giornale locale la pubblicazione di alcuni delle centinaia dei racconti, registrati tra il 1975 e il 1995 dagli anziani bagnolesi, per non dimenticare la lingua materna! La nostre madri ci hanno insegnato l’antica parlata locale, porgendoci ogni singola parola, così come ci davano il loro latte goccia per goccia. Dimenticare la lingua adoperata da nostra madre significa quasi dimenticare la medesima sua immagine, le sue parole che conserviamo ancora gelosamente, i suoi gesti e l’espressione accorata del volto, quando ci parlava con affetto e ci ammoniva: “Nu’ re ffà cchiù, core r’ mamma!” (Non farlo più, cuore di mamma tua!”). Parole che disarmano qualsiasi animosità. Oggi la storia reca il titolo: Le ianare e il seggiolaio.

Leggete attentamente e notate quanti vocaboli oggi non usa più neppure l’anziano che parla ancora nel nostro dialetto: conzamìna (seggiolaio), rusucà (rosicchiare), trasìvu (entrò), angappavu (afferrò), zegarèdda (strisciolina di stoffa), nfurrà (tempestare di batoste)…

 Re gghianàre e lu conzamina

Cummu còntene li vecchi, re ghianàre cumpariévene ogni sabbutu e a la notte r’ Natalu: s’accugliévene sott’a n’arburu r’ noci e qua abballàvene. Roppu se strecàvene certe mmerecìne p’ cuoddu e bbulàvene ngimm’a re nnoci. Ng’era chi murìa nterra scattata, quannu li passava la frenesia, o ment’abbulàva. A bbòte se sbramàvene lor’a loru. A la matina, quannu turnàvene normale, ng’era chi s’arreteràva e chi no.

Tant’anni fa’ ng’era nu conzamìna chi ìa cunzànna seggi e stari. Stu vicchiarieddu – era la viggilia r’ Natalu – se ne partivu a l’appera p’ gghì a Muntumaranu. P’ la via li feci notte e s’arreparàvu int’a nu pagliarieddu. Nun tenìa mancu panu p’ mangià; tenìa sulu roje fave toste, e se ne messe una mmocca e cummunzàvu a rusucà. Int’a la mezzanotte se presentavu na fémmena.

– Buonu cristià, che fai llocu a quest’ora r’ notte? Nun tieni paura r’ sta sulu? – risse e s’azzezzavu int’a lu pagliaru. Picca roppu se ne presentavu n’ata, e po’ n’ata ancora.

– Che bulìti ra me? Iu tengu sulu roje fave: se re bulìti, pigliatavìrre!

– Nun tengu li rienti! – respunnivu na ianara.

Se n’accugliére cchiù dde cinc’a sei, e nun se muviévene a ra int’a lu pagliaru. L’urduma, la cchiù pìccila, pur’accussì trasìvu e s’azzezzavu.

– La vuò tu sta fava? – Risse lu siggiularu – Iu nun tengu atu!

– Nun so’ munuta p’ quesse!

Sulu tannu lu viecchiu s’addunàvu ca èrene tutte ianàre: – Queste mò me scànnene!

Stu puvurieddu se vedde a re custrìttu; tenìa nu martieddu a lu latu e re fuocu appicciàtu nnanti. Cu na manu angappavu lu martieddu e cu l’ata nu tuzzonu e pigliàvu a nfurrà palate. Cu na marteddàta cuglivu a la manu r’ la ianàra cchiù pìccila. Vistu ca èrene palate, tutte quanta int’a na vota squagliare.

Quannu se feci iuornu, lu conzamìna pigliavu la via r’ Muntumaranu. Arruvatu a lu paesu, lu chiamare certe fammene a cunzà re seggi. Erene propriu re ghianàre chi la notte nnanti lu vuliévene sbramà. Mènte lu vicchiarieddu fateàva, la ianàra cchiù pìccila li ivu vicinu e li risse:

– Seggiariéddu, seggiariéddu,

t’arrecuordi quannu jeri int’a lu pagliarieddu?

“E tu cummu re sai?” Addummannavu lu conzamìna. Quiddu resspunnìvu: 

“Me menasti nu martieddu

e me cuglisti nfacci a lu iretiéddu!

E li feci veré lu iretièddu spezzatu. Però nu’ li feci nienti. Lu viecchiu accunzàvu re seggi e a l’urdumu lu fécere puru mangià e bbevu. Quannu se ne stìa partènne, li rière puru na nocca:

– Questa qua – ricivu na ianàra – la mitti ngann’a la criatura.

Lu siggiularu cuntentu se ne ivu. Roppu cammenatu na bella quedda, arruvatu a nu pizzu, stancavu e se vòse fermà.

– Me vogliu mangià nu mùzzucu r’ panu – e appennìvu la zegarèdda a na cirzòdda.

Ma, mente stìa ranne lu primu mùzzucu, la cirzòdda pigliàvu fuocu. Lu siggiularu pensavu: “Si era puostu sta nocca ngann’a figlima, ste fetènte me l’èrene appicciata!”.

Aniello Russo

(da Fuori dalla Rete, Maggio 2019, anno XIII, n. 2)

Potrebbe piacerti anche
Commenti

Ti invitiamo a reastare in tema, essere costruttivi ed usare un linguaggio decoroso. Palazzo Tenta 39 si riserva comunque il diritto di allontanare le persone non adatte a tenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri.