Comare licina

di Luciano Arciuolo

∗∗∗

Cummà Licì,

cummu t’ sienti?

Cummarè, so cchiù morta ca viva.

Jammu, curaggiu, ca lu viernu è f’nutu

Ma qualu viernu, cummarè,

iu sentu nu fuocu

ca m’ sagli a ra la terra

e m’ secca.

E cumm’è?

E chi t’ vogliu rici,

iu sacciu sulu ca, a ra tant’anni,

cchiù Giuannu, qua ‘nnanti, add’venta lucentu

cchiù iu m’ sentu r’ murì.

Ma nun è ca t’enn’

pigliatu a r’uocchi?

Tu ieri troppu bella…

Pozz’n’ itta r’ b’lenu!

Cummà Licì, iu v’lenu

nun n’aggiu vistu.

Ma… Cummà, chi c’era qua,

prima r’ me?

Luciano Arciuolo

Potrebbe piacerti anche
Commenti

Ti invitiamo a reastare in tema, essere costruttivi ed usare un linguaggio decoroso. Palazzo Tenta 39 si riserva comunque il diritto di allontanare le persone non adatte a tenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri.