navigazione Tag

piazza leonardo di capua

di Luciano Arciuolo

Comare licina

∗∗∗ Cummà Licì, cummu t’ sienti? ∗ Cummarè, so cchiù morta ca viva. ∗ Jammu, curaggiu, ca lu viernu è f’nutu ∗ Ma qualu viernu, cummarè, iu sentu nu fuocu ca m’ sagli a ra la terra e m’ secca. ∗ E cumm’è? ∗ E chi t’ vogliu…
Leggi di più...